วิเคราะห์ไฝ่รู้ประวัติศาสตร์ » การค้นหาสมบัติถ้วยชามโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้นหาสมบัติถ้วยชามโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 เมษายน 2020
824   0

ถ้วยชามโบราณของจีนถูกส่งมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลากว่าพันปีมาแล้ว

ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงราชวงศ์ชิงในคริสต์ศตวรรษที่ 19 สมบัติถ้วยชามเหล่านี้ถูกฝังไว้ในดิน สถูป เจดีย์ และมีอีกเป็นจำนวนมากยังคงอยู่ในเรือจมใต้ทะเล

จนกระทั้งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1930-1960 มีชาวตะวันตกเข้ามาในภูมิภาคเป็นจำนวนมากและได้เริ่มเก็บสะสมถ้วยชามโบราณ ตั้งแต่นั้นการค้าขายวัตถุโบราณจึงเริ่มมีขึ้น ต่อมาไม่นานคนจีน ญี่ปุ่น และคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็เริ่มเก็บสะสมถ้วยชามโบราณ

จากความต้องการของเก่าที่มีมากในตลาดและอำนาจของเงินตรา ทำให้มีการค้นหาสมบัติถ้วยชามโบราณอย่างมากมาย

ทั้งบนบก ในแม่น้ำ บนภูเขา ในทะเล ทั่วภาคพื้นทวีป และในหมู่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีหน่วยงานในการค้นหาโบราณวัตถุของตนด้วย

รูปด้านล่างเป็นภาพที่แสดงถึงบรรยากาศการค้นและเสาะหาถ้วยชามโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปภาพบางรูปผมถ่ายเก็บไว้ และหลาย ๆ รูปได้รับการแบ่งปันมาจากเพื่อน และหลายรูปมาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ คาดว่าถ่ายในช่วงปี ค.ศ. 1990-2020 (พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง ๒๕๖๓) ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกวันหลังเกี่ยวกับการค้นหาสมบัติเหล่านี้ครับ