คนเล่นของ » ซน เก่ง มีฤทธิ์บอกกล่าวได้ ขายของดี สุดกุมารเทพล้านนา ตำราวิชากุมารเรียกแม่

ซน เก่ง มีฤทธิ์บอกกล่าวได้ ขายของดี สุดกุมารเทพล้านนา ตำราวิชากุมารเรียกแม่

1 เมษายน 2020
1184   0

กุมารทองดูดรก รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาบุดดา วัดหนองบัวคำ

ต้องเลี้ยง หมั่นเล่น ขยันคุยกับเขา มีฤทธิ์ มีเดช มีคุณ ไม่ให้โทษ
พระมต์เรียกกุมารดูดรก ช่วยค้าแม่น ขายหมาน ช่วยกิจการทั้งปวงแล

กุมารดูดรกนี้ เมื่อแรกได้ไปบูชา ให้ตั้งชื่อมงคลตามชอบ ให้จัดข้าวปลาอาหาร ขนม น้ำหวาน เซ่น 1 ครั้ง ครั้งต่อไปให้เชิญกันกับเรา ให้ว่า ถ้าพ่อ หรือแม่ กินอะไรให้กินด้วยกันเลย ไม่ต้องเรียก ไม่ต้องขาน ให้ช่วยการค้าการขาย ช่วยกิจธุระของพ่อแม่ตามแต่จะกล่าว เมื่อบนบานอะไรได้แล้วให้หาของเล่น ขนม นมเนยให้กินบ้าง ชวนเขาเล่นบ้าง นึกถึงเขาบ้าง เขาจะอยู่กับเรานานเท่านานแล ที่เขาบูชาขึ้นเห็นผล เป็นตัวเป็นตนก็เยอะ ที่ฝันเห็นก็มาก ที่แสดงฤทธิ์ให้ดูก็มาก

 

คาถาปลุกให้ว่า กุมาโรมามะมะ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ ว่าทุกวันแหละดี

คาถาบอกกล่าว บนบาน ใช้งานกิจธุระ ให้ว่า

พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้กุมารทองดูดรก ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยกุมารทองดูดรก ลาภทุกประการ จงมาเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนืองๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นกุมารทองดูดรกนี้เถิด