เอามาจากในเนต » พิกัดเฝ้าป้องกันโควิด-19 ที่ต้องจับตาดูเป็นกรณีพิเศษ คาดระบาดหนักในพื้นที่

พิกัดเฝ้าป้องกันโควิด-19 ที่ต้องจับตาดูเป็นกรณีพิเศษ คาดระบาดหนักในพื้นที่

29 มีนาคม 2020
1200   0

จากสถานการณ์โควิด19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ ประชากรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย ทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการ และทางหน่วยงานต่างๆ ก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด

ล่าสุดวันนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิด19 หรือ ศบค.แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ของโควิด19 ประจำวันนี้ โดยระบุว่าวันนี้ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติด เชื้อรายใหม่ 143 ราย สะสมรวม 1,388 ราย

ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ยังได้เผยอีกว่า ขณะที่กลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพชลบุรี ภูเก็ต สี่จังหวัดภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสระแก้ว

นพ.ทวีศิลป์ กว่าเสริมว่า รัฐบาลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณประชๅชนที่ให้ความร่วมมือรักษาระยะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใครที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ให้ความร่วมมือ ขอฝากให้ปรับปรุง มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่คงต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด

ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยกระจายไปกว่า 59 จังหวัด และมีประมาณ 10 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วยเลย การแพร่ระบๅดของโรคทั่วประเทศไทยมีลักษณะต่างกัน ลักษณะป้องกันโรคในแต่ละจังหวัดจึงต่างกันออกไป ความเข้มข้น น้ำหนัก

สำหรับวิธีการจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคจะต่างกันออกไป แบ่งเป็น

1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้มาตรการลดระยะห่างทางสังคมให้มากที่สุด

2.จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย จะดำเนินการป้องกันโรคเหมือนกรุงเทพมหานครในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือจะพบผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างพื้นที่ สิ่งที่ต้องทำในขณะนี้คือต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าจังหวัด และติดตามเฝ้าดูอาการให้ครบ 14 วัน

3.จังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อย ประมาณ 1 ถึง 4 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ลักษณะการป้องกันจะคล้ายกับกลุ่มแรก คือจะต้องค้นหาผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุด เข้าไปสอบสวนโรคเพื่อหยุดกๅรแพร่โรคให้ได้เร็วที่สุด ยุทธศาสตร์ในการพยายามยุติโรคให้ได้โดยเร็ว ในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้าไป เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรมควบคุมโรค เพื่อให้มีจังหวัดที่ปลอดผู้ป่วยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4.จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ขยายในวงกว้าง เช่น สุรินทร์ อุดรธานี กาญจนบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา เป็นต้น โดยจะต้องมีวิธีป้องกันเน้นหนักใน 2 เรื่องคือ

การตรวจจับผู้ป่วยและสอบสวนโรคให้ได้โดยเร็ว และจะต้องพิจารณามาตรการเชิงสังคม ที่จะต้องเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับมาตรการในกรุงเทพมหานคร

5.จังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันและจะมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไป

ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและแพร่กระจายไปมาก จะต้องตามตะครุบผู้ป่วยให้ได้อยู่ดี แต่มาตรการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องเพิ่มระยะห่างทๅงสังคม เพื่อให้พบปะกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นการทำงานที่บ้าน การใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่สาธารณะ