เรื่องน่ารู้ » scb ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมออกมาตรการช่วยลูกหนี้ยืดชำระดอกเบี้ยให้กับประชาชน

scb ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมออกมาตรการช่วยลูกหนี้ยืดชำระดอกเบี้ยให้กับประชาชน

26 มีนาคม 2020
957   0

วันนี้ 25 มีนาคม 63 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จะรับคำร้องจากลูกค้าตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด ผ่านช่องทางสาขาธนาคารฯ และ call center โดยมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียตามประเภทของลูกค้า ดังนี้

 

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และกลับมาเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะทำการปรับลดให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

 

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวด เป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

 

ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ