พาช๊อบ พากินอะไรที่ใหนเด็ด » บัตรคนจนจากประชารัฐเฮอีก รัฐอุ้มค่าน้ำค่าไฟลากยาวต่ออีกปี

บัตรคนจนจากประชารัฐเฮอีก รัฐอุ้มค่าน้ำค่าไฟลากยาวต่ออีกปี

27 กันยายน 2019
1495   0

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กล่าวภายหลังกรประชุมฯ ว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในมาตรการเพิ่มเติมที่จะดำเนินต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ได้แก่

1. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือนละ 230 บาทตัวครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็นเวลา 11 เดือน ใช้งบราว 1,470 ล้านบาท

2. ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทตัวครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็นเวลา 11 เดือน ใช้งบราว 300 ล้านบาท

 

. คืนภาษี VAT จาก 7% จะคืนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2%

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 เป็นเวลา 10 เดือน ใช้งบราว 100 ล้านบาท

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยทั้งหม 14.6 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,870 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. จะช่วยเหลือภาระค่าก๊าซหุงต้ม ครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน แบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้งบราว 37 ล้านบาท