คนเล่นของ » สมเด็จพระนเรศวร พนมมืออธิษฐานจิตบนพระคชาธาร สิริมงคลปีใหม่ไทยสงกรานต์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระนเรศวร พนมมืออธิษฐานจิตบนพระคชาธาร สิริมงคลปีใหม่ไทยสงกรานต์ ๒๕๖๑

20 เมษายน 2018
939   0

สมเด็จพระนเรศวร
พนมมืออธิษฐานจิตบนพระคชาธาร
สิริมงคลปีใหม่ไทยสงกรานต์ ๒๕๖๑
************************

ขอเทวาอารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิตกฤติยาอธิษฐาน
พระบรมธาตุศาสดาปรีชาญาณ
ให้ทุกข์ผ่านพ้นไปได้สุขเอย

*****************************
“เสด็จยังเกยคอยฤกษ์
ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสาริกธาตุ
ปาฏิหารย์ร่วงมาเท่าผลส้มเกลี้ยง
มาแต่ทักษิณทิศเวียนเป็นทักษินาวัตร
แล้วเสด็จผ่านไปทางอุดรทิศ

ทรงพระปิติแผ่ซ่านไปทั่วพระองค์
ยกพระหัตถ์ถวายทัศนัขสโมธาน
อธิษฐานสวัสดีมีชัยชนะปรปักษ์

พระโหราธิบดีก็ให้ประโคมแตรสังข์
ดุริยางค์ดนตรีพร้อมกัน”
(หนังสือประวัติวัดป่าโมกข์ จ.อ่างทอง)
***********************************
พระบรมธาตุแสดงปาฏิหารย์เป็นรัศมีผ่าน
ผ่านหน้าพระคชาธารสมเด็จพระนเรศที่ทุ่งป่าโมกข์
คืนวันอาทิตย์ ขึ้น๑๑ค่ำปีเถาะ พ.ศ.๒๑๒๒

ขอให้ภาพสิริมงคลนี้ดลให้ท่านมีความสุขตลอดไป