เที่ยวไปเรื่อย » 7 เมษายน วันพระยาพิชัยทหารเอกพระเจ้าตากสิ้นชีพ

7 เมษายน วันพระยาพิชัยทหารเอกพระเจ้าตากสิ้นชีพ

7 เมษายน 2018
2265   0

 

“ไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย”

วันนี้ในอดีต วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2325
เป็นวันที่ “พระยาพิชัยดาบหัก” ถูกประหารชีวิต

เมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสิน สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง พระยาพิชัยดาบหักทูลขอถวายความกตัญญู ความจงรักภักดี และถวายชีวิตเป็นราชพลีตามสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2325 สิริอายุรวมได้ 41 ปี

#ปัจจุบัน พระปรางค์บรรจุอัฐิของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อยู่ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร