พารวย » ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

8 มีนาคม 2018
1194   0

●ไม่ต้องรอให้รวยก่อนค่อยทำ
●ขอให้ทำไปตามมีตามเกิดประเสริฐแท้

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
****************************************

 

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์

ซึ่งเป็นวัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา. ซึ่งวัดโพธิ์แห่งนี้คือที่ตั้งของค่ายโพธิ์สามต้น สมัยอยุธยา
เสียกรุงครั้งที่สอง ได้ให้สุกี๋ นายกองที่พม่าตั้งให้เป็นผู้ดูแลอยุธยา

เมื่อพระเจ้าตากตั้งตัวได้
จึงบุกโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นจนได้รับชัยชนะ คืนอิสระภาพกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้
น่าเสียดายที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ ไม่ได้รับการพัฒนาให้คนรุ่นหลัง
เห็นความสำคัญของการเสียสละชีพและเลือดเนื้อของบรรพชนไทย.

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ชาวบ้าน
และผู้มีจิตศรัทธารวมตัวกันสร้างรูปหล่อสำริดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่แห่งนี้

แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดน้ำท่วมใหญ่
มหาอุทุกขภัยท่วมบริเวณก่อสร้างนานสามเดือนเศษ

. เมื่อน้ำแห้งลงคณะกรรมการได้มองเห็นว่า
พื้นที่ตรงนี้หน้าดินถูกขุดไปทำถนนทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขัง หากจะสร้างสิ่งใดต้องถมที่ให้พ้นน้ำ
จึงจะสร้างได้อย่างถาวรจึงหยุดดำเนินการไว้ก่อน
ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีผู้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้าตากสินมหาราชและผู้สนใจ
ประวัติศาสตร์ค่ายโพธิ์สามต้นเดินทางไปเคารพกราบไหว้พระเจ้าตากสินฯ แต่การเดินทางเข้าไป
กราบไหว้ท่านที่หน้าอนุสาวรีย์เป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่มีแท่นยืนกราบไว้ทำความเคารพ

ทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ จึงเห็นสมควรว่าเพื่อเป็นการสร้างฐานให้สมพระเกียรติ
และสะดวกต่อผู้ที่จะไปกราบไหว้ท่าน จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ เพื่อให้คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ชาติไทยตลอดไป
*************************************

ขอเชิญร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ณ วัดโพธิ์ ค่ายโพธิ์สามารต้น ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันอังคาร ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑. กำหนดการดังนี้
๙.๐๐น. บวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๐.๒๙น. ถวายผ้าป่าสามัคคี
นิมนต์พระคุณเจ้าประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ
********************************************
●ร่วมบริจาคผ้าป่า ที่”คุณชาญชัย พร้องเผ่าพันธุ์ “(ผู้ประสานงานทอดผ้าป่า) 081-9853672

●สอบถามรายละเอียดโครงการฯอนุสรณ์สถาน
ดร.ถนัด ยันต์ทอง ที่ปรึกษาฯ 089-4930260
●ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาผู้ร่วมทำบุญ จะได้รับวัตถุมงคล พระเจ้าตากสินฯ ไว้เป็นสิริมงคล