เที่ยวไปเรื่อย » เก็บไว้เลย รวมเบอร์โทรฉุกเฉินหากเกิดคับขันในช่วงปีใหม่

เก็บไว้เลย รวมเบอร์โทรฉุกเฉินหากเกิดคับขันในช่วงปีใหม่

28 ธันวาคม 2017
567   0

รวมเบอร์ฉุกเฉิน ใช้ในกรณีคับขันสำหรับปีใหม่นี้รวมที่สำคัญไว้ที่นี่

 

► เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191
► แจ้งอุบัติเหตุผ่านทาง จส. 100 แจ้ง 1137
► รถหาย แจ้ง 1192
► เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669
► สอบถามเส้นทาง แจ้ง 1543
► ศูนย์ควบคุมการจราจร แจ้ง 1197
► ตำรวจท่องเที่ยว แจ้ง 1155

เบอร์โทรสำหรับเหตุฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย
– แจ้งคนหาย โทร. 1300
– ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
– สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
– ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
– ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
– หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
– ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555

 

เบอร์โทรสำหรับเหตุด่วน-เหตุร้าย

 

– อัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
– ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
– อุบัติเหตุทางน้ำ โทร. 1196
– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199
– กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
– กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
– กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 0-2241-2051
– ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
– ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 0-2298-2387, 08-6130-2386

เบอร์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง คมนาคม
– ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
– การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
– กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
– กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
– ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
– องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
- ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
– บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
– ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
– การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
– สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
– แท็กซี่-เรดิโอ โทร. 1681
– แอร์พอร์ต ลิงก์ โทร. 0-2131-5700 ต่อ 1301
– ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-1888
– กรมการบินพลเรือน โทร. 0-2286-0506, 0-2286-0594
– การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2621-8701
– การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 0-2716-4044

เบอร์ที่เกี่ยวกับการสายการบิน
– ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 0-2545-3321
– สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
– โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
– บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771

เบอร์ที่เกี่ยวกับการไฟฟ้า ประปา
– การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
– การประปานครหลวง โทร. 1125
– การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
– ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460