พารวย » การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย ตามหลักมาตรฐานจีนโบราณ

การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย ตามหลักมาตรฐานจีนโบราณ

1 สิงหาคม 2017
1345   0

การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย (1)
วิชาฮวงจุ้ยทุกวันนี้มีหลายศาสตร์หลายสำนัก หลายสาขา แต่มีทฤษฏีร่วมกัน คือ 1.像 เชี่ยง คือ รูปลักษณ์ 2. 数 ซู่ คือ การคำนวณ 3. 理 หลี คือ ทฤษฎีและหลักการ

1.像 เชี่ยง คือ รูปลักษณ์ คือรูปลักษณ์ต่างๆ ทั้งรูปทรง ของวัตถุ สิ่งของ อาคารบ้านเรือน ภูมิทรรศน์ บนพื้นดิน แล้วนำมาแปลความหมาย โดยสงเคราะห์ให้เป็นธาตุ ทั้ง 5 และหากระแสชี่ไหลเวียน ทั้งการติดขัด การลื่นไหล

2. 数 ซู่ คือ การคำนวณ หมายถึงการคำนวณทิศทางของดาวเคราะห์บนฟ้า การโคจร ทำมุมของดาวเคราะห์ต่างๆ ซึ่งวิชาฮวงจุ้ยของโบราณจริงๆจะใช้วิชาชีเจิ้ง 七政四余 (คล้ายกับวิชาโหรไทย-ภารตะ) ตัวอย่างเช่น ขงเบ้งจะดูดวงชาตาก็จะดูดาวบนฟ้าเป็นหลัก ซึ่งขงเบ้งนับเป็นหนึ่งในปรมาจารย์วิชาชีเจิ้ง
สมัยก่อนจะไม่ใช้วิชา โป๊ยยี่ 八字四柱 เพราะไม่สามารถคำนวนการโคจรดาวเคราะห์ได้ แต่ปัจจุบันมีคนรู้วิชาชีเจิ้งน้อย จึงนำวิชา โป๊ยยี่มาทดแทน และดวงดาวในวิชาโป๊ยยี่ก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์จริงๆบนฟ้า

วิชาโหรา-ดาราศาสตร์จีน เริ่มพัฒนามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง และพัฒนาการมาจนถึงให้ความแแม่นยำจนถึงขีดสุด แต่สุดท้ายต้นราชวงศ์หมิงพระเจ้าจูหยวนจาง กลัวคนศึกษาวิชานี้ เลยมีราชโองการห้ามประชาชนศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่คำนวณจากดวงดาว สุดท้ายวิชานี้ก็แทบจะสาปสูญไป

3. 理 หลี คือ ทฤษฎีและหลักการ ว่าด้วยความสมดุลย์ของหยินหยางและธาตุทั้ง 5 ซึ่งมีหลักและทฤษฎีร่วมกันกับวิชาแพทย์แผนจีน เพราะมาจากคัมภีร์เช่มเดียวกันคือ คัมภีร์อี้จิง 易经 ดังนั้นหากเราไม่เข้าทฤษฎีเรื่องธาตุทั้ง 5 และหยินหยาง ในวิชาฮวงจุ้ย ให้กลับไปศึกษาทฤษฎีนี้ในแพทย์แผนจีน ก็จะได้คำตอบลึกซึ้งขึ้น ซินแสฮวงจุ้ยแต่โบราณมา มักจะรู้แพทย์แผนจีน ยาจีนและการรักษาโรคด้วย เพราะสาเหตุนี้

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย

 

การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย (2)

ฟ้า-คน-ดิน 天 人 地 คำนี้มีกล่าวถึงมากในวิชาฮวงจุ้ย แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายนี้ แม้แต่ซินแสเองก็เถอะ บางคนก็ยังไม่เข้าใจ
ความนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงสรรพสิ่ง 天人合一 ความหมายคือ “ดวงชาตา”

(1)ฟ้า-ความหมายคือ พลังของฟ้า ดาวเคราะห์และจักรวาล หยินและหยาง ธาตุทั้ง 5 คัมภีร์อธิบายเรื่องนี้ คือคัมภีร์อี้จิง 易经

(2)คน-ความหมายคือ บุญกุศล อกุศล และความประพฤติดี-ชั่วของคน คัมภีร์อธิบายเรื่องนี้ คือคัมภีร์ 论语 ลุ่นอวี่ และ 道德经เต้าเต๋อจิง

(3)ดิน-ความหมายคือ พื้นฐานของฟ้าซึ่งเชื่อมโยงกับมนุษย์ บ่งบอกถึง สุขภาพ ร่างกาย จุดลมปราณ หยิน หยาง ธาตุทั้ง 5 กระแสชีและลมปราณ คัมภีร์อธิบายเรื่องนี้ คือคัมภีร์ หวงตี้เน่ยจิง 皇帝内经 (คัมภีร์การแพทย์แผนจีน)

วิชาฝังเข็มของแพทย์แผนจีน มีระดับลึกอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับฟ้า ระดับคนและระดับดิน ซึ่งแล้วแต่จุดฝังเข็มและเส้นลมปราณ

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย

การศึกษาวิชาฮวงจุ้ย (3)

เหตุแห่งความรุ่งเรือง ๑๒ ประการ

มีคำกล่าวว่า คนจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องประกอบด้วย 3สิ่งคือ 1.อิกเต็ก(คุณธรรม) 2.ยี่เหม็ง(ดวงชาตา) 3.ซาฮวงจุ้ย(ฮวงจุ้ย) ภาษาจีนเขียนว่า 一德二命三風水

แต่ซินแสหลายคนไปเขียนผิดเป็น อิกเต็ก(คุณธรรม) ยี่เห็ง(ความประพฤติ) ซาฮวงจุ้ย(ฮวงจุ้ย) 一德二行三風水 ความหมายก็ผิดไป เพราะจริงๆมาจากโคลงว่าด้วย เหตุแห่งความรุ่งเรือง ๑๒ ประการดังนี้

一德二命三風水,四積陰功五讀書。

六名七相八敬神,九交貴人十養生。

十一擇業與擇偶,十二趨吉要避凶

1.คุณธรรม 2.ดวงชาตา 3.ฮวงจุ้ย 4.สะสมบุญแบบปิดทองหลังพระ 5.ศึกษาเล่าเรียน 6.มีชื่อเสียงดี 7.รูปลักษณ์สง่างาม 8.กราบไหว้บูชาเทพเจ้าทั้งหลาย 9.คบมิตรดีที่ส่งเสริมตน 10.รักษาสุขภาพ 11.เลือกการงานที่ไม่มีโทษและเลือกคู่สมรสที่ดี 12.เสริมศิริมงคลแก่ตนด้วยการหลีกเลี่ยงจากสิ่งอัปมงคล

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย

หลักศาสตร์ฮวงจุ้ย